Xuân Cảm

Đưa Lên

Xuân sang mai nở trước thềm nhà Hương thắm gió đưa trà với ta Én lượn đuổi mây trời bát ngát Cá tung cưỡi sóng nước bao la Tình xuân…

Tiếp Tục...