TÌNH CHA

Đưa Lên

  Thăm ông cụ xong, rời bệnh viện, Hương buồn rầu nói với tôi: -Bố không nhận ra anh em mình nữa thì em nghĩ chắc…không còn bao lâu đâu….

Đọc Thêm ...