ANH ĐỪNG HỎI

Đưa Lên

Nếu anh hỏi có gì ngoài sân nắng Em ngậm ngùi chỉ có.bóng em thôi Và anh hỏi một mình có chơi vơi Em cúi đầu dạ thưa mà ngấn…

Read More

Hương Xưa

Tìm đâu hương vị ngày xưa Đem về gậm nhấm cho vừa nhớ thương Hạ về nhắc thuở vấn vương Nhắc màu áo trắng tan trường có nhau Ngày xưa…

Read More

THÁNG BA VÀNG NẮNG

Đưa Lên

Ngập ngừng tay chạm tháng ba Sắc hoa vàng nắng vỡ òa giọt đau Ngập ngừng tay chạm bờ lau Chiều còn chưa chín sao màu áo phai Ngập ngừng…

Read More