ĐÊM NGUYỆT TẬN

Đưa Lên

Đối diện dốc đời đêm nguyệt tận Ta nghe thăm thẳm một niềm đau Người ơi ! Sao mãi ôm thù hận . Rót xuống oan khiên vạn giọt sầu…

Tiếp Tục...