TẠM BIỆT HÈ

Đưa Lên

Thấp thoáng hàng cây lá chuyển màu Không lời từ tạ vội xa nhau Chia tay hoa bướm chờ năm tới Tạm biệt múa ca đợi hạ sau Vắng biển…

Đọc Thêm ...

THÂN NGHIỆP

Đưa Lên

Thảnh thơi hổng muốn, muốn đa đoan Tự dấn thân, quàng ách giữa đàng Lúc vướng vạ, âm thầm gánh vác Khi va tai, lẳng lặng cưu mang Vẫn hay…

Đọc Thêm ...