LẺ BÓNG

Đưa Lên

LẺ BÓNG Nam nhân nghiệp cả chốn binh đao Thiếu phụ ngậm ngùi hờn số cao. Chàng vẫn mịt mờ nơi gió cát Em còn cơ cực giữa ba đào….

Đọc Thêm ...

Hạt Bụi

Chiều lên nắng xuống chiều lên,Vẫn trăm năm hẹn bến thuyền sông quê.Ba mươi năm không lối về,Đường muôn nẻo chắn, dặm về xa khơi.Vọng ngân tiếng mẹ ru hời,Lắng…

Đọc Thêm ...