Hạt Bụi

Chiều lên nắng xuống chiều lên,Vẫn trăm năm hẹn bến thuyền sông quê.Ba mươi năm không lối về,Đường muôn nẻo chắn, dặm về xa khơi.Vọng ngân tiếng mẹ ru hời,Lắng…

Tiếp Tục...