Bà mối

Tân đóng cửa phòng, tắt đèn, lên giường nằm, chờ Trâm gọi điện thoại. Đó là cái thú duy nhất của chàng hiện tại.Tân nhủ thầm không biết hôm nay…

Read More