Bài Mới Nhất

TẠM BIỆT HÈ

Đưa Lên

Thấp thoáng hàng cây lá chuyển màu Không lời từ tạ vội xa nhau Chia tay hoa bướm chờ năm tới Tạm biệt múa ca đợi hạ sau Vắng biển…

Đọc Thêm ...