TRANG NHÀ


THƠ

LỐI THU XƯA October 22, 2020 -     Anh thương nhớ thật lòng anh có biết     Chẳng phải bao giờ em cũng được sẽ chia     Bởi anh xa , mùa thu chưa về kịp    … Tiếp Tục...
27 BÍ MẬT CỦA NỤ CƯỜI October 21, 2020 - Cười là thần dược trị được bệnh về thể xác cả đến tâm hồn giúp ta cởi mở rộng lòng tinh thần phấn chấn, yêu thương cuộc đời Hồng huyết… Tiếp Tục...

VĂN

Bùi Giáng – Người Thơ Rong Chơi Cuối Chân Trời February 16, 2020 - Xin chào nhau giữa con đường Mùa xuân phía trước miên trường phía sau Hai câu thơ rất nổi tiếng trên của Bùi Giáng mở đầu bài “Chào Nguyên Xuân”… Tiếp Tục...
Cô Bạc December 27, 2019 - Cô Bạc là người giúp việc cho gia đình tôi. Cái tên bạc chả có gì gắn liền với tiền bạc. Có lẽ bạc như vôi thì đúng hơn. Từ… Tiếp Tục...
Nhà Thông Thái Thứ Tư December 26, 2018 - NHÀ THÔNG THÁI THỨ TƯ (The Other Wise Man by Henry Van Dyke) TẠO ÂN chuyển ngữ Còn một nhà thông thái nữa tên là Artaban.  Ông cũng là một… Tiếp Tục...

NHẠC