Gặp Lại

Posted on

Ngỡ rằng ta đã lạc nhau, Mà sao ngần ấy năm sau vẫn còn. Dẫu rằng môi đã phai son, Vẫn còn trăng dẫu chẳng tròn như xưa. Sắc trời…

Tiếp Tục...