HỒI ỨC

Qua rồi cái tuổi mộng mơ, Giờ đây tóc đã bạc phơ lúc nào? Tủi lòng thân phận lao đao, Tóc xanh giờ đã trắng phau điểm màu. Bạc ngàn…

Read More

Gặp Lại

Posted on

Ngỡ rằng ta đã lạc nhau, Mà sao ngần ấy năm sau vẫn còn. Dẫu rằng môi đã phai son, Vẫn còn trăng dẫu chẳng tròn như xưa. Sắc trời…

Read More