LẺ BÓNG

Posted on

LẺ BÓNG Nam nhân nghiệp cả chốn binh đao Thiếu phụ ngậm ngùi hờn số cao. Chàng vẫn mịt mờ nơi gió cát Em còn cơ cực giữa ba đào….

Tiếp Tục...