TẠM BIỆT HÈ

Posted on

Thấp thoáng hàng cây lá chuyển màu Không lời từ tạ vội xa nhau Chia tay hoa bướm chờ năm tới Tạm biệt múa ca đợi hạ sau Vắng biển…

Read More