THÁNG BA VÀNG NẮNG

Posted on

Ngập ngừng tay chạm tháng ba Sắc hoa vàng nắng vỡ òa giọt đau Ngập ngừng tay chạm bờ lau Chiều còn chưa chín sao màu áo phai Ngập ngừng…

Read More