CẢM TÁC KHI NGẮM TRANH HỌA SĨ NGUYỄN TÀI

Những mảng nâu vàng lẫn tuyết trắng
Xen vào màu xám đầy tâm trạng
Phải chăng tác giả đang u sầu
Họa sĩ giờ đây nhớ dĩ vãng?
Thế sự mịt mù sẽ tới đâu
Cô Vy u ám bao giờ lặng?
Đêm dài Canh Tý chẳng còn lâu
Tân Sửu bình minh sẽ xán lạn.

2021-01-31 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương

TRANH NGUYEN TAI 02
TRANH NGUYEN TAI 01