NGƯỜI ĐI

Rặng trâm bầu lũy tre mờ mịt Kiếm cung nào tờ lịch bỏ rơi Mưa chiều sướt mướt tả tơi Người đi nỗi hận chưa vơi canh dài Đồi gió…

Read More

DÒM LÊN MÂY TRẮNG

Posted on

Tháng tư còn lạnh mưa nhiều Bâng khuâng sương sáng buồn chiều gió bay Xưa rồi tháng đó nào phai Biệt ly bến cũ mắt cay vẩn thường Tháng tư…

Read More