Lá Thu

Posted on

Lá thu… Buổi trưa tản bộ giữa mùa thu trong một công viên ở bên Vancouver, trời cũng vừa dứt cơn mưa, tôi dừng lại dưới một cây phong. Gió…

Tiếp Tục...