ĐÊM NGUYỆT TẬN

Đối diện
dốc đời
đêm
nguyệt tận

Ta nghe
thăm thẳm
một
niềm đau

Người ơi !
Sao mãi
ôm
thù hận .

Rót xuống
oan khiên
vạn
giọt sầu …? !

LÊ HỮU MINH TOÁN

( Houston -July. 25, 2019 )