Trắng Mộng

Ta chở bóng ta
Lưng đời kẽo kẹt
Nặng gánh chiều tà
Ngày qua chưa hết

Nuôi lửa tịch mịch
Trong tim mạch ngầm
Đâu trời phiêu hốt
Mở hồn thênh thang

Lần trang kinh điển
Chất đầy ăn năn
Trải lòng chiêm nghiệm
Nguôi ngoai vết hằn

***

Quá giang khốn khó
Vượt cạn ưu phiền
Mượn lời kinh khổ
Gánh sầu nhẹ nghiêng

Chìm cõi tịnh yên
Đêm dày phận mỏng
Hun hút bóng mình
Hư không trắng mộng

Mộng không – Mộng không
Tan chảy giữa dòng
Trong vườn khổ lụy
Hương trầm trổ bông …..

Lê Hữu Minh Toán
@