XIN TIẾNG CƯỜI NỞ NỤ TRĂM NĂM

Buồn treo buồn
trên nóc đèn khuya .
Ta treo ta cuối nẻo trời mù .
Ai nhốt gió trong từng hang động
Buồn theo ta dòng chảy ngu ngơ .

Buồn vẫn thế
mà vui vẫn thế
Pha nước mắt sơn phết môi cười
Đêm trầm uất côn trùng kễ lễ
Chuyện nhân tình đen trắng đải bôi .

Xin đối mặt
tang thương vỡ nát
Ném oan khiên soi nửa mặt trời
Gom vốn liếng một đời gạn đục
Đốt hư hao bày biện cuộc chơi

Mây vần vũ
đèn dầu sắp cạn
Soi bóng đêm thấu suốt tim người
Hồn thao thức nát nhàu tâm cảm
Chuyện trên đời khoảnh khắc … thế thôi .

Cơn sóng vổ
men đời ủ kín
Góc thời gian khép mở từng ngăn
Giây phút cuối bao điều bịn rịn
Xin tiếng cười
nở nụ
trăm
năm …..

LÊ HỮU MINH TOÁN

( Houston July. 13, 2019 )