20 Năm Tình Nghĩa

Họa Thơ Hai Lúa

Hai mươi năm nặng gánh tình mang
Ngoảnh lại mùa thu đã chớm vàng
Gầy guộc tay ngà se hạnh phúc
Mỏi mòn mắt phượng thấu gian nan
Góp tình đằng ấy ba hồ rộng
Gom nghĩa mình ơi bảy núi ngàn
Giá phải thời gian cho trở bước
Chẳng nề chung lại nghĩa tào khang.

Ta
(tặng sư huynh HL nhân ngày kỷ niệm 20 năm thành hôn)