30-04 THẮP NHANG KHẤN NGUYỆN

Ba mươi tháng tư một chín bẩy lăm
Mùa hè đỏ lửa đất nước chìm đắm
Trong cơn say khát chiến thắng thất trận
Khói đen mịt mù che ám mắt ai

Đại bác rền vang súng nổ đêm ngày
Kẻ thì hùng hổ người thời tháo chạy
Trẻ thơ loạn lạc cha mẹ hớt hải
Tàu tàu rời bến biệt ly mãi mãi

Đại lộ hoang vắng hàng me uể oải
Có anh lính trẻ phơi thây một mình
Nơi kia lô cốt tử thủ chiến binh
Cờ vàng sọc đỏ hồn thiêng đâu đó

Trên quốc lộ một máu ai thắm đỏ
Từng đoàn quân xa phủ lá nối đuôi
Đây đó khói lửa thuốc súng còn say
Có anh bộ đội trút hơi thở cuối

Ôi đất nước tôi sao lắm khổ ải
Đồng bào cốt nhục mà lại tương tàn
Nguyện xin từ đây oan trái cởi buông
Để quê hương tôi sống trong hòa ái

Mẹ Việt Nam ơi xin đánh thức dậy
Trong mỗi chúng con trái tim ấm nồng
Hồn thiêng tử sĩ tôi xin cảm ơn
Nguyện người an nghỉ vĩnh hằng một cõi

Thắp nén nhang lòng chân thành sám hối
Tội lỗi của con hết thảy chúng sinh
Nguyện đặng lạc an thế giới hòa bình
Tiêu trừ nghiệp chướng thường minh trí huệ.

2017/04/30 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương