ÁO TÍM ĐÊM ĐÔNG

Áo tím em may từ thuở nào
Bây giờ màu áo đã hư hao
Nhớ xưa anh tặng pensee tím
Nên chừ tím lòng đến xôn xao

Áo tím đêm nay đến giáo đường
Buồn ơi len lén vào con tim
Nhớ xưa đôi ta cùng nhau đã
Quỳ bên tượng Chúa dưới tháp chuông

Bây chừ áo tím em vẫn mang
Đêm đông cơn lạnh mềm vai ngoan
Tà dương tím biếc đời cô phụ
Lặng lẽ bên dòng đón gió đông.

25/12/2019
ÉN TRẮNG.