Bài Thơ Tháng Sáu

(Kính họa thơ V H Lãng)

Đã hẹn nhau về một ngày tháng sáu
Cuối bãi bờ xa sóng bạc đầu
Bọt sóng dâng cao, biển chiều lộng gió
Chẳng thể nào nguôi giấc mộng đầu .

Nhớ giọt mưa rơi, mưa buồn tháng sáu
Đôi bóng đường đêm ướt mái đầu
Vàng vọt phố khuya ánh đèn hắt bóng
Giã từ nhau mắt lệ thương sầu …

Em chờ bước anh hằng năm tháng sáu
Lời đá vàng giữ đến mai sau
Quán gió lưng đồi xưa mình gặp gỡ
Ngày anh về, tình vẫn đẹp trăng sao .

UYÊN THÚY LÂM
( June 07, 2011 )