BẢN TÌNH CA

Bảy mươi chưa đến có chi già,
Sao ngắm hoàng hôn với nắng tà?
Rượu hớp bao ly bên dáng ngọc,
Đùi rung bấy nhịp dưới trăng ngà.
Đường xưa hoa nở màu chưa nhạt,
Lối cũ giày in dấu chẳng pha.
Mặc kệ đời trôi theo sự thế,
Ôm đàn luôn dạo bản tình ca…