BAO GIỜ ?

cấm túc mùa đại dịch Vũ Hán

Đếm giây, đếm phút, đếm giờ
Đếm mong mỏi đến, đếm chờ đợi đi
Cuối tương lai biết đếm gì ?
Nghe trong hoang vắng thầm thì giá băng

Vói tay lòng nhắn nhủ lòng
Lấy mơ làm thực hẹn cùng chiêm bao
Không song ngăn, vẫn thép rào
Bốn phương gọn ép khép vào tâm tư

Mong bình minh, chỉ mây mù
Mong sao sáng, chỉ trăng lu cuối trời
Người gần bỗng thấy xa xôi
Tình trong gang tấc bỗng rời rã phai

Bao giờ nắng gội hiên ngoài
Tim nơi cung cấm vang lời hoan ca
Bây giờ ta lại gặp ta
Một vườn mộng nở trăm hoa cuối mùa !

                                          TRANG CHÂU
                            Montréal, 20/12/2020