Bìm Bịp Kêu Chiều – Chiều Quê Nhớ Nhà

Tuyết Hoa diễn ngâm.