BÌNH MINH TRÊN BIỂN

Ai đem ‘‘đĩa bạc’’ dán chân trời,
Để ánh bình minh lóe khắp nơi?
Bọt sóng pha hồng nhô biển rộng,
Làn mây ửng đỏ phủ sương khơi.
Nhân sinh chuyển hóa bao nhân ảnh,
Thế sự vần xoay lắm cảnh đời!
Những tưởng thuyền xưa về bến cũ,
Dè đâu sông núi vẫn xa vời!

nguyên bông