Bốn Đoản Khúc

NHỚ
Hơn nửa cuộc đời xa mãi đâu,
Một miền ký ức đớn đau sầu.
Cành hoa lan tím trao ngày trước,
Tím mãi hoàng hôn nỗi nhớ nhau.

UYÊN THÚY LÂM


LẦU HOANG

Hạc vàng xưa vút bay về đâu?
Sóng nước triền sông hiu hắt sầu.
Mây trắng mênh mang hòa sắc tím,
Ngậm ngùi hư vọng lỡ duyên nhau.

UYÊN THÚY LÂM


NHÂN SINH

Đời người thoáng chốc sẽ về đâu?
Thế cuộc truân chuyên lắm oán sầu.
Được mất rồi như mây nước nổi,
Ngựa hồng, song cửa tạ từ nhau.
UYÊN THÚY LÂM

       ( 2014 )


VÔ ĐỀ

Về đâu ta biết sẽ về đâu?
Chợt đến chợt đi một bóng sầu.
Một chiếc lá rơi nghìn gió đợi,
Trăng tàn cổ độ vẫn tìm nhau.

UYÊN THÚY LÂM