BƯỚM ĐÊM

Và em,
một
đóa
Quỳnh hương
Nửa đời
khép
kín
mộng vàng
ngủ yên .
Anh ,
loài bướm
lạc trong đêm .
Hương hoa ngây ngất
bỏ quên
đường
Về …….
LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston – July . 03 ,2019 )