Buồn Ngủ

Gối đầu lên hư vô
Thèm ngủ đến diệu kỳ
Gió đùa manh áo rách
Cứ ngỡ mình tái sinh.

Tạo Ân