Cánh Phượng Đầu

(họa thơ Song Phượng)

Áo trắng đơn sơ kỷ niệm đầu
Thương người năm cũ dạt về đâu
Ai pha mực tím tô màu nhớ?
Tôi hái tương tư uống giọt sầu
Có phải Cô Long buồn cổ mộ
Hay là Phương Vĩ nhỏ dòng châu
Chiều nay mưa phượng còn vương nắng
Xin ngược thời gian cánh phượng đầu

Tạo Ân