Chào Tân Sửu


Tống tiễn Tý đi, nghinh Sửu về
Sắp qua năm họa, rối trăm bề
Ngưu đầu gieo dịch ôi buồn quá
Mã diện tiếm quyền rõ chán ghê
Hy vọng tết này tan ác mộng
Lạc quan xuân mới tỉnh cơn mê
Tân niên kính chúc người muôn xứ
Sức khỏe như Trâu, bạc phủ phê.

Nhất Hùng