CHÀO THÁNG TƯ

Tháng tư xuân đã ươm nụ chồi
Đêm ngắn ngày dài nắng đẹp tươi
Tuyết lặng vấn vương phủ ngọn cỏ
Ngỗng kêu rộn rã điểm mây trời
Phổ Hiền Lễ Vía bận trì tụng
Mừng Chúa Phục Sinh nghỉ thảnh thơi
Quá khứ buồn vui thôi nghĩ tới
Hôm nay hiện tại hãy yêu đời.

2021-04-03 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương
_________________________

Mừng Xuân Đến

Cây cỏ mừng xuân, đua nở chồi
Nắng tràn khắp chốn đem vui tươi
Không còn tuyết phủ trên nền đất
Chỉ có mây trôi nhẹ cõi trời
Chúa xuống Phục Sinh đem cứu rỗi
Người gieo dịch bệnh chưa rơi thơi
Cầu xin nhân loại thương nhau nhé
Đừng ức hiếp nhau, khổ quá trời

BS Phùng Văn Hạnh
_________________________

Đón Xuân Về

Nắng ấm hòa chan hâm nụ chồi
Cỏ cây chim chóc đón xuân vui
Tuyết tan gần hết lộ thềm cỏ
Ngày một dài ra xanh ngắt trời
Mừng Chúa Phục Sinh còn cứu rỗi
Buồn cho dịch bệnh mãi chưa ngơi
Nguyện cầu nhân loại ngừng tổn hại
Hạnh phúc đắp xây tô điểm đời.

2021-04-05 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương