CHỈ CÒN NỬA MÙA THU

Một nửa hồn tôi theo lá bay
Một nửa thu về gió heo may
Tình trôi lặng lẽ theo ngày tháng
Còn ai bên mình cùng nắng say

Một nửa con đường ngập lá vàng
Một nửa chân bước chiều lang thang
Đá cuội nằm im con nước lặng
Buốt cả trời chiều con nắng hoang

Buốt cả trời chiều con nắng hoang
Mây buồn trôi theo dấu địa đàng
Áo em bây chừ phai màu nắng
Còn đâu cúc vàng điểm thu sang

Một nửa dây đàn đứt cung tơ
Một nửa xanh xao phím đợi chờ
Gió thu xào xạc lùa tóc rối
Nắng vẫn đi hoang về cõi mơ

Còn đây một nửa thu tím ngắt
Một nửa thu về mộng vỡ tan.

ÉN TRẮNG
19/07/2019