CHIẾC LÁ PHONG

Xin cho tâm con luôn trong sáng
Tựa như nắng vàng soi lá phong
Cho ngày cuối thu sưởi ấm lòng
Để thấy đời này còn thi vị

Nắng thì vô tư không suy nghĩ
Chẳng khởi ý tưởng soi sáng ai
Chan hòa tỏa đến bốn phương trời
Rồi chiếc lá vàng ôm ấp lấy

Xuân hạ thu đông cũng như vậy
Bốn mùa xoay vần trải tháng năm
Vui buồn sướng khổ tại nơi tâm
Nào phải nắng mưa trăng tròn khuyết

Xin đừng vội trách khởi phân biệt
Thịnh suy thấy biết chớ buộc ta
Hãy như lá phong như nó là
Xuân mọc thu rụng mà tự tại.

2022-11-05 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương