Chiều Thu Nhớ Người


(họa thơ Tuấn Đình)

Đổ xiêu thành quách dấu rêu phong
Thế sự trầm luân khách má hồng
Dừng vó bâng khuâng mây với núi
Chạnh lòng hiu quạnh nguyệt lai song
Chim xa bầy, tiếng than niềm nhớ
Người mất người, lòng thắt nỗi mong
Tiếng hát đồi tây chiều nắng nhạt
Sơn khê bàng bạc hắt hiu lòng

Tạo Ân