Chiều Xuân & Giai Nhân

Mỹ tửu đầy vơi được mấy tuần
Bên thềm hoa cúc thả hương xuân
Khoan thai mây bạc trôi trôi nhẹ
Lấp ló trăng non nhú nhú dần
Có phải tri âm vay nhạc khúc
Hay là tri kỷ nợ thi nhân
“Giai nhân kia hỡi xin đình bộ.
Xuân đến, rồi đi được mấy lần?”

Tạo Ân