CHO MỘT NGƯỜI BỊ XỬ BẮN


để tưởng nhớ Trần Văn Bá
Được tin anh gục ngã
Trên đường về quê hương
Tôi ngồi trên đất lạ
Nghe nhói niềm đau thương

Dù chưa quen biết mặt
Chưa sát cánh gian lao
Chúng ta vẫn thương nhau
Trong tình thương dân tộc

Anh chọn con đường xa
Mong đem lại thật gần
Hạnh phúc cho nhân dân
Đang một đời thống khổ

Anh muốn thổi tự do
Vào ngục tù tăm tối
Cho lòng dân mong đợi
Thấy ánh sáng chan hòa

Chúng tưởng xử bắn anh
Chúng tôi đây chùn bước
Nhưng tham tàn bạo ngược
Thêm nuôi chí hùng anh

Máu của anh đã chảy
Thành một biển keo sơn
Kết chặt chúng tôi lại
Làm một khối căm hờn

Hỡi người vừa nằm xuống
Hãy ngủ giấc ngủ ngon
Nhiệm vụ anh đã tròn
Phần chúng tôi tiếp nối

TRANG CHÂU