CHÚC MỪNG GIÁP NGỌ 2014 – AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Chúc chị Rắn gầy lánh ngõ đường,
Mừng nàng Ngựa khỏe lên ngôi vương.
Giáp tung bốn bể trùm nhân thế,
Ngọ chạy năm châu bạt gió sương.
An cảnh non sông xua sắc tím,
Khang tình đất nước phủ màu hường.
Thịnh hưng hoan lạc tràn quê Việt,
Vượng khí thanh bình ngập cố hương.