Chúc Mừng Năm Mới

Tân niên thân chúc bạn gần xa
May mắn hạnh thông đến mọi nhà
Gia đạo bình an đầy “ngũ phúc”
Thân tâm thường lạc đủ “tam đa”
Muôn người thoải mái vui no ấm
Khắp chốn hưng yên hưởng thái hòa
Nào hãy hân hoan cùng cạn chén
Và đồng thanh hát khúc xuân ca

Nhất Hùng