CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN BÌNH HẠNH PHÚC 2022

CHÚC khỏe Lộc Tài viếng mọi nhà
MỪNG câu Phú quý khắp gần xa
NĂM qua nhiều chốn còn xao động
MỚI đến nơi nơi được thuận hoà
AN lạc thứ tha luôn khởi sắc
BÌNH quyền dân chủ mãi thăng hoa
HẠNH đầy Đức đủ vui buông xả
PHÚC Thọ mến thương gởi tặng quà

Văn Ngọc
Nguyễn Ngọc Lang
Montréal ,Quebec ,Canada
29 Dec.2022