CHÚC XUÂN TÂN SỬU

Tân Sửu chúc nhau sức giống trâu
Chuột đi xoá hết nỗi u sầu
Ngày vui làm lụng lòng xem nhẹ
Tối nhậu no nê giấc ngủ sâu
Bão nổi gần kề không thối bước
Thị phi xa lánh khỏi đau đầu
An vui tự tại lìa phiền não
Đối cảnh vô tâm trẻ khỏe lâu

Văn Ngọc
02 Fev.2021