CƠN MƠ ĐÃ RỒI!

Nhớ em mười bốn tháng hai
Gặp em cuối nẻo hoa mai còn vàng
Tình ru cây khế rộn ràng
Cho anh nụ ngọt nồng nàn yêu em

Tháng hai mười bốn lại đem
Ái xưa ân cũ rủ rèm chiêm bao
Áo phai lụa úa trăng đào
Thương vòng tay mộng lao đao nắng chiều

Tháng hai mười bốn buồn nhiều
Gió lay cành liễu tiu đìu đường tơ
Anh ngồi đọc lại trăm thơ
Ngờ đâu chớp mắt cơn mơ đã rồi!

Nam Thảo