CUỐi NẺO

Cõi thơ ta
gầy hơn ngọn cỏ
Bóng nắng chiều nhoà nhạt sắc hương
Từng phiến lụa bên trời ngược gió
Ru đời nhau dỗ giấc miên trường
Đã xa rồi
những lời tình tự
Buồn trôi theo gió thở cuối đường
Ơi! Ngọn nến soi mòn thế sự
Chiêu hồn ai lạc mộng trăm phương
Nắng Houston
hạ vàng cháy bỏng
Phơi lòng nhau mấy nỗi nghiệt oan
Cứ thản nhiên gối đầu vượt sóng
Vỗ chân đời mãn nghiệp đa đoan
Cứ trơ lì
trầm tư đá cuội
Cứ tịnh yên giông bão quanh đời
Mặc sóng dữ ồn ào xô đuổi
Cuối cuộc người biển lặng trùng khơi…

– Houston- 24/ 6/ 2023
@ Lê Hữu Mình Toán