Dạ Thưa

Huế là Huế của mùa xưa
Của từ anh đón dạ thưa em về
Của từ áo lụa vân vê
Của câu hò Huế phu thê mặn nồng

Từ hôm em mặc áo bông
Qua cầu nghiêng nón thẹn thùng bên ai
Thương em từ sợi tóc mai
Sợi dài sợi ngắn vấn dây tơ hồng

Ngày em cất bước theo chồng
Sông Hương thờ thẫn ngâm cung oán buồn
Trường Tiền mấy nhịp sầu vương
Ngự Bình sừng sững dỗi hờn quay lưng

Huế là Huế của thủy chung
Của thương với nhớ theo dòng thời gian
Chừ em ngồi giữa hôn hoàng
Nghe lời thưa dạ ngỡ rằng hôm qua.

15/08/2020.ÉN TRẮNG.