Điệu Ru Tình Buồn

Ru đêm vào biển nhớ
Nằm nghe từng phiến bưồn
Sóng cồn cào oà vỡ
Đếm thời gian qua nhanh

Bây giờ là mùa Thu
Gọi ai về hong gió
Gọi ai về đan mây
Ai vo tròn giấc ngủ?

Thương ngày tháng xanh xao
Thương đời mình gỗ mục
Từ kiếp sống lưu đày
Ta lạc loài đơn độc

Niềm tin từng sợi mỏng
Nhìn khói thuốc bay cao
Dáng ai gầy bất động
Sao trân trối nghẹn ngào

Mặt trời đã cháy khô
Đam mê giờ hấp hối
Chút kỹ niệm mơ hồ
Của một ngày gần hết

Em ơi! Ngày đã chết
Đừng cúi mật làm thinh
Hãy nhìn nhau lần cuối
Cho nguôi khát cuộc tình…

Lê Hữu Minh Toán