Định nghĩa khác

Khỏe không phải là nhấc lên mạnh,
mà để xuống im lặng, khẽ khàn.
Kính người trên: lẽ thường
Kính người dưới là kỷ cương con người.
Đẹp không ở nơi thu hút,
mà đem lại hạnh phúc, vui tươi.
Xấu không phải là bên ngoài,
mà là cách sống bê tha, vì mình.
Khéo không ở công trình việc lớn,
mà ở việc nhỏ gọn, đẹp xinh.
Hay, đâu phải gây ngạc nhiên
mà gây thú vị thần tiên trên đời.
Buồn không phải bề ngoài nét mặt
Mà ẩn tàng u uất bên trong

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh