Đoàn Quân Đi

Mùa Thu đã hoe vàng theo sợi nắng
Hoa cúc nở thờ ơ triền suối vắng
Mắt ai hoài xao động bóng quân di
Chiến địa hoang tàn ghi dấu phân ly.
 
Đường hành quân sục sôi miền nắng cháy
Ta biết em ngóng chờ tin chưa lại
Đồng đội còn bên chiến lũy hào sâu
Nên đôi ta vẫn cách bến giang đầu!
 
Ầm ào vọng phía trường sơn vách núi
Đoàn quân đi chập chùng làn mưa bụi
Vẳng thôn xa nghe tiếng mẹ ru hời
Ngủ ngoan con, cha về lúc yên vui.
 
Trong gió lộng vang vó câu chiến mã
Nắng cháy da hay mưa rừng tơi tả
Tận hiến thân này cho đến tàn hơi
Đâu thể buông gươm súng ngủ bên trời!
 
Tháng năm qua tóc pha màu sương tuyết
Từng lớp người viết sử xanh hùng liệt
Tổ Quốc trường tồn qua Đinh Lý Trần Lê
Thì em ơi! Em cố đợi ta về.
 
UYÊN THÚY LÂM