Đưa Em Bữa Đó Trời Mưa

Đưa em bữa đó trời mưa
Giọt như thất thểu giọt lưa thưa mờ
Hồn nghiêng lối nhỏ lặng lờ
Tôi về vớt mộng dật dờ hư không

Ai làm mưa rụng sầu đông?
Ai làm tôi đứng ngắm dòng đăm chiêu?
Đăm chiêu không ít mà nhiều
Như cây thạch thảo tiêu điều gió lay

Mưa buồn thổn thức bàn tay
Nghe man mác lạnh chiều phai phủ phàng
Bái-
Bai
Hai tiếng hai hàng
Éo le ai lén vén màn trăng sao

Bến yêu sóng nước dạt dào
Cầu thương mấy nhịp tình nào lá non
Em về để lại môi son
Vấn vương rón rén muộn mòn giấc khuya

Nam Thảo