EM NGƯỜI CON GÁI NƯỚC UKRAINE

 

Em người con gái nước Ukraine
Chẳng sợ Nga to thật đáng khen
Xếp bút , AK, không nhút nhát
Chia tay, nón sắt, chẳng ươn hèn
Tăng xa địch hạ qua bao trận
Cơ chiến thù rơi đến những phen
Ngả mũ chúc chào em dũng nữ
Ơn trời xin cứu nước Ukraine

Nam Thảo