Gặp Lại

Ngỡ rằng ta đã lạc nhau,
Mà sao ngần ấy năm sau vẫn còn.
Dẫu rằng môi đã phai son,
Vẫn còn trăng dẫu chẳng tròn như xưa.
Sắc trời ươm nắng, gieo mưa,
Mà thời gian đã làm thưa mái đầu.
Gặp nhau nói chẳng tròn câu,
Mà nghe tận đáy tim nhau vỡ òa!
Thời gian tình cũng chia xa,
Trôi theo kỷ niệm nhạt nhòa vành mi.
Đường tình đôi ngã phân ly,
Thuyền xưa trượt bến, còn gì cho nhau.

Mùa tuyết rơi 2011,
Tuyết Hoa.